น้ำยาเคลือบแห้งแก้ว SB5

Cart 0 items in the basket
Share this on:

Description

น้ำยาเคลือบแห้งแก้วสำหรับเครื่อง (SB5  Rinse & Dry)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : น้ำยาเคลือบแห้งแก้วสำหรับเครื่อง (SB5  Rinse & Dry)

รายละเอียด : บรรจุ 20 ลิตร/ถัง

ลักษณะการใช้งาน : เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบแห้ง สำหรับลดแรงตึงผิวของน้ำ ทำให้ภาชนะแห้งทันที หลังจากผ่านเครื่องล้างจาน โดยใช้กับเครื่องล้างจานอัตโนมัติเท่านั้น เป็นสูตรพิเศษที่ไม่ทิ้งคราบบนแก้วใส

Brand