เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส.บี. เคมิคอล ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันบนเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ จากนั้น คุกกี้จะถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์เดิมในแต่ละครั้งที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ดังกล่าว หรือถูกส่งไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่รองรับคุกกี้นั้นได้ โดยคุกกี้มีประโยชน์ในการช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณได้และให้บริการที่เหมาะสมกับคุณมากยิ่งขึ้น

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันไม่ได้จำกัดเพียงการใช้ในเว็บไซต์และเว็บเบราว์เซอร์ แต่แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งโดยทั่วไป จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และบริการบนเว็บไซต์ก็สามารถสร้างคุกกี้ได้เช่นกัน คุกกี้มีหน้าที่ทำงานได้มากมาย เช่น ช่วยให้คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ จดจำสิ่งที่คุณชื่นชอบ และพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์ นอกจากนี้ โดยคุกกี้ที่มีการใช้งานบนเว็บไซต์เรา แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่เก็บข้อมูลการใช้งาน
คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าเว็บเพจที่คุณเข้าชม หน้าที่คุณเข้าชมบ่อยที่สุด และลิงก์ที่คุณอาจคลิกเข้าไปชม ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ แต่จะอยู่ในลักษณะข้อมูลแบบรวมและไม่สามารถระบุตัวตนได้ เราใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่คุณใช้งานออนไลน์และเว็บไซต์ของเรา และเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์

คุกกี้ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยเราจดจำข้อมูลหรือตัวเลือกที่คุณได้กำหนดไว้แล้ว (เช่น ชื่อผู้เข้าใช้ ภาษา หรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่จาก ip address และให้บริการที่เหมาะสม เช่น ขนาดตัวอักษรได้เป็นต้น)

ในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา คุณรับทราบว่าเราจะมีการใช้งานคุกกี้ประเภทต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเราอาจเก็บรวบรวม ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัท เอส.บี. เคมิคอล ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สินค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ นำส่งบริการที่ดีที่สุด พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง