Ice Maker / เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki

เครื่องทำน้ำแข็ง Hoshizaki

บริษัท เอส.บี. เคมิคอล ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่าย เครื่องทำน้ำแข็ง และให้เช่าเครื่องทำน้ำแข็ง คุณภาพสูง มีให้เลือกทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรงงานขนาดใหญ่ ศูนย์อาหาร และเครื่องทำน้ำแข็งร้านอาหาร ฯลฯ

 

ดูรายละเอียดรุ่นต่างๆ

น้ำแข็งก้อนมีรูปร่างสมมาตร มีคุณภาพใสคมชัดและละลายได้ช้าช่วยให้ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มโปรดของพวกเขาได้อีกต่อไป เครื่องทำน้ำแข็งก้อนของ Hoshizaki ใช้งานได้ง่าย และเหมาะสำหรับผู้ประกอบการจำนวนมากขนาดกะทัดรัดมี 2 ช่วงคือชุด IM และชุด I FIT
น้ำแข็ง

Product Certified:

วางใจเลือกสินค้าและบริการของ “SB Dish Washer” เราคือผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง และให้เช่าเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว มีให้เลือกทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งมีน้ำยาล้างจาน อุปกรณ์ ซ่อมบำรุง และอุปกรณ์ส่วนควบส่วนเสริม

โดยมีทำน้ำแข็ง คุณภาพดี นำเข้า เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และงบประมาณ หรือให้เช่าเครื่องฯ สำหรับภาคอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ฯลฯ พร้อมทั้งให้บริการทำน้ำแข็ง คุณภาพสูง บริการหลังการขาย ครบวงจรในเรื่องของการบริการซ่อมบำรุง ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและช่างที่ชำนาญการกว่า 10 ปี ซึ่งเน้นความเข้าใจถึงปัญหาเรื่องการล้างภาชนะ ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการออกแบบสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพของเครื่องทำน้ำแข็ง

บริษัท เอส.บี. เคมิคอล ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2549 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 180/17 หมู่ที่ 12 ถนนรัตนพิศาล ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ บริษัทฯ เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องทำน้ำแข็ง เครื่องล้างจาน เครื่องล้างแก้ว ให้เช่าเครืองทำน้ำแข็ง ซึ่งมีให้เครืองทำน้ำแข็ง ลือกทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สำหรับภาคอุตสาหกรรม ร้านอาหาร ศูนย์อาหาร, โรงแรม, โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษา ฯลฯ โดยมีทั้งเครื่องใหม่นำเข้า หรือเครื่องมือสองสภาพดี เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน และงบประมาณ หรือเช่าเครื่องฯ พร้อมทั้งให้บริการที่ครบวงจรในเรื่องของการบริการซ่อมบำรุง ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและช่างที่ชำนาญการกว่า 10 ปี ซึ่งเน้นความเข้าใจถึงปัญหาเรื่องการล้างภาชนะ ที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการออกแบบสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้สินค้าที่ดี มีประสิทธิภาพ นำส่งบริการที่ดีที่สุด พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

สินค้าตรงตามความต้องการ
บริษัทฯ มุ่งเน้นการการขายสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดี รวดเร็วและเป็นกันเองแก่ลูกค้าเสมอ

บริการหลังการขาย
ให้บริการที่ครบวงจรในเรื่องของการบริการซ่อมบำรุง ด้วยทีมงานที่ปรึกษาและช่างที่ชำนาญการกว่า 10 ปี


รุ่นแนะนำ